top of page

PRAKTIJKINFORMATIE

aanmelden/wachttijd

––––––––

Aanmelden/wachttijd

Aanmelden kan per mail, nadat u een verwijzing hebt gekregen van uw huisarts of huidige behandelaar voor Specialistische GGZ. Als er ruimte is in de praktijk en ruimte in het budget toegekend door de verzekering volgt er een afspraak voor een of meer intakegesprekken. Naar aanleiding van deze gesprekken bespreken we welke behandeling passend is en of deze door mij geboden kan worden.

––––––––

Kosten behandeling

De praktijk biedt Specialistische GGZ. Een verwijzing van de huisarts of huidige behandelaar is noodzakelijk.

Onderstaande informatie over de kosten van de behandeling komt van de website van de LVVP, waarop u nog meer informatie kunt vinden (www.lvvp.nl).

De behandeling wordt vanuit de basisverzekering geheel of deels vergoed als deze onder de verzekerde zorg valt.
Een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen bijvoorbeeld worden niet vergoed. Voor vergoeding door uw zorgverzekeraar hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.
De behandeling wordt geheel vergoed als u een naturapolis hebt en als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft uw behandelaar géén contract met uw zorgverzekeraar, dan wordt uw behandeling alleen volledige vergoed als u een zuivere restitutiepolis hebt. Met een naturapolis moet u een deel van de behandeling door een niet-gecontracteerde behandelaar zelf betalen. Vraag uw behandelaar naar de voorwaarden. LVVP-leden kunnen de polisvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg gratis opzoeken op Eiswijzer.nl.

In alle gevallen brengt de zorgverzekeraar jaarlijks het wettelijke eigen risico van € 385 bij u in rekening. Voordat u de behandeling start, is het van belang te weten of de praktijk een contract heeft met uw verzekeraar en of de verzekering voldoende budget heeft verstrekt.

In 2020 heb ik met alle verzekeringen een contract afgesloten, behalve met Menzis. Of er voldoende budget is hangt af van het moment van aanmelding. Bij aanmelding zullen we daarover overleggen.

Verantwoordelijkheid voor het regelen van een verzekering en de vergoeding van de behandeling door de verzekering ligt bij de u zelf.

Relatietherapie wordt niet meer vergoed door de verzekering, tenzij er sprake is van psychische problematiek (en diagnose) bij een van de partners en de huisarts heeft verwezen.
Over de voorwaarden voor behandeling die u zelf wenst te betalen, kunt u contact opnemen.

Aan de tekst op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

––––––––

Klachten, kwaliteit en privacy

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat op vraag ter inzage is.

Privacy wordt gewaarborgd conform de AGV-regelgeving. Het AGV-privacy statement is beschikbaar. 
De praktijk is gevisiteerd door de LVVP.

Bij klachten over verloop van de behandeling of de bejegening kunt u onder meer terecht bij de LVVP of NVP.

kosten behandeling
klachten kwaliteit privacy
bottom of page