top of page

PRAKTIJKINFORMATIE

aanmelden/wachttijd

––––––––

Aanmelden/wachttijd

Aanmelden kan per mail, nadat u een verwijzing hebt gekregen van uw huisarts of huidige behandelaar voor Specialistische GGZ. Als er ruimte is in de praktijk en ruimte in het budget toegekend door de verzekering volgt er een afspraak voor een of meer intakegesprekken. Naar aanleiding van deze gesprekken bespreken we welke behandeling passend is en of deze door mij geboden kan worden. Momenteel is er een aanmeldstop. U kunt wel mailen om informatie. 

––––––––

Kosten behandeling

De praktijk biedt Specialistische GGZ. Een verwijzing van de huisarts of huidige behandelaar is noodzakelijk.

Onderstaande informatie over de kosten van de behandeling komt van de website van de LVVP, waarop u nog meer informatie kunt vinden (www.lvvp.nl).

In 2024 heb ik met alle grote verzekeringen een contract afgesloten, behalve met Menzis en een enkele kleinere verzekeraar. Of er voldoende budget is hangt af van het moment van aanmelding. Bij CZ is het maximum al bereikt. 

Verantwoordelijkheid voor het regelen van een verzekering en de vergoeding van de behandeling door de verzekering ligt bij de u zelf.

Relatietherapie wordt niet meer vergoed door de verzekering, tenzij er sprake is van psychische problematiek (en diagnose) bij een van de partners en de huisarts heeft verwezen.
Over de voorwaarden voor behandeling die u zelf wenst te betalen, kunt u contact opnemen.

Aan de tekst op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

––––––––

Klachten, kwaliteit en privacy

De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut dat op vraag ter inzage is.

Privacy wordt gewaarborgd conform de AGV-regelgeving. Het AGV-privacy statement is beschikbaar. 
De praktijk is gevisiteerd door de LVVP.

Bij klachten over verloop van de behandeling of de bejegening kunt u onder meer terecht bij de LVVP of NVP.

kosten behandeling
klachten kwaliteit privacy
bottom of page